Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

(на 1 січня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

28449

у тому числі

 

фермерське господарство

1038

приватне підприємство

5003

державне підприємство

85

казенне підприємство

комунальне підприємство

485

дочірнє підприємство

473

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

170

підприємство споживчої кооперації

80

акціонерні товариства

467

з них

 

публічне акціонерне товариство

97

приватне акціонерне товариство

124

товариство з обмеженою відповідальністю

8378

товариство з додатковою відповідальністю

37

повне товариство

27

командитне товариство

18

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

496

з них

 

виробничий

102

обслуговуючий

232

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

94

органи влади, організації (установи, заклади)

4769

з них

 

державна організація (установи, заклади)

318

комунальна організація (установи, заклади)

3163

приватна організація (установи, заклади)

8

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

158

інші об’єднання юридичних осіб

21

творча спілка

9

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

671

громадська організація

2139

громадська спілка

11

релігійна організація

926

профспілка, об’єднання профспілок

1001

благодійна організація

370

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

526

орган самоорганізації населення

20

товарна біржа

9

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1352

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1320

представництво

32