Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

(на 1 квітня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

28673

у тому числі

 

фермерське господарство

1040

приватне підприємство

5006

державне підприємство

85

казенне підприємство

комунальне підприємство

485

дочірнє підприємство

472

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

172

підприємство споживчої кооперації

80

акціонерні товариства

466

з них

 

публічне акціонерне товариство

99

приватне акціонерне товариство

121

товариство з обмеженою відповідальністю

8584

товариство з додатковою відповідальністю

37

повне товариство

26

командитне товариство

18

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

503

з них

 

виробничий

103

обслуговуючий

238

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

94

органи влади, організації (установи, заклади)

4721

з них

 

державна організація (установи, заклади)

313

комунальна організація (установи, заклади)

3160

приватна організація (установи, заклади)

8

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

158

інші об’єднання юридичних осіб

21

творча спілка

9

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

664

громадська організація

2168

спілка об’єднань громадян

12

релігійна організація

947

профспілка, об’єднання профспілок

1003

благодійна організація

374

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

527

орган самоорганізації населення

20

товарна біржа

9

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1382

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1349

представництво

33