Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

(на 1 липня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

28965

у тому числі

 

фермерське господарство

1043

приватне підприємство

5016

державне підприємство

84

казенне підприємство

комунальне підприємство

489

дочірнє підприємство

472

іноземне підприємство

13

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

171

підприємство споживчої кооперації

79

акціонерні товариства

461

з них

 

публічне акціонерне товариство

97

приватне акціонерне товариство

120

товариство з обмеженою відповідальністю

8860

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

26

командитне товариство

17

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

кооперативи

506

з них

 

виробничий

103

обслуговуючий

241

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський обслуговуючий

94

органи влади, організації (установи, заклади)

4668

з них

 

державна організація (установи, заклади)

306

комунальна організація (установи, заклади)

3157

приватна організація (установи, заклади)

8

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

158

інші об’єднання юридичних осіб

21

творча спілка

9

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

663

громадська організація

2185

спілка об’єднань громадян

12

релігійна організація

967

профспілка, об’єднання профспілок

1000

благодійна організація

383

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

536

орган самоорганізації населення

21

товарна біржа

9

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1366

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1331

представництво

35