Інформація про роботу зі зверненнями громадян
у І кварталі 2017 року

Додаток 1
ф. 1.1

ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли
за період з 01.01.2017 по 31.03.2017

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян, що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

5

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

2

Від громадян на особистому прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

від місцевих органів державної влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

від Держстату

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

5

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.

Додаток 2
ф. 1.2

ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли
за період з 01.01.2017 по 31.03.2017

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян, що звернулися

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

у тому числі:

200

210

220

230

240

191

192

193

194

195

196

197

1

Від громадян поштою

5

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

Від громадян на особистому прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

від місцевих органів державної влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

від Держстату

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

5

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальний захист; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона здоров'я; 090. Комунальне господарство; 100. Житлова політика; 110. Екологія та природні ресурси; 120. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян; 130. Сім'я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт; 140. Культура та культурна спадщина, туризм; 150. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 160. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації;  170. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 180. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 190. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 191. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 192. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 193. Кадрові питання; 194. Надання статистичної інформації; 195. Надання роз'яснень з питань застосування статистичної методології; 196. Надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 197. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 200. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 210. Діяльність органів місцевого самоврядування; 220. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 230. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 240. Інше.