Календар оприлюднення інформації веб-сайту
Головного управління статистики у Житомирській області на 2017 рік

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Строки оновлення матеріалів

на веб-сайті

ПУБЛІКАЦІЇ (презентаційна версія або анонс)

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Статистичні збірники

«Населення Житомирської області»

Відділ обробки даних демографічної статистики

на 1 січня 2017 року

липень

26

Ринок праці

Статистичний збірник

«Ринок праці Житомирської області»

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

2016

вересень

22

Економічна статистика

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Статистичні збірники

«Діяльність суб'єктів господарювання Житомирщини»

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

грудень

04

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник

«Сільське господарство Житомирщини - 2016»

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

листопад

24

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Статистичний збірник

«Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області»

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

липень

14

Багатогалузева статистична інформація

Комплексні статистичні публікації

Каталог статистичних публікацій

Управління поширення інформації та комунікацій

2018

грудень

29

Статистичні збірники

«Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік»

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

вересень

15

«Житомирщина у цифрах у 2016 році»

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

червень

01

«Житомир-2016»

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

вересень

01

Економічна доповідь

«Про соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

лютий

03

Статистичний бюлетень

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

2016

лютий

03

січень 2017

березень

03

січень-лютий 2017

квітень

04

січень-березень 2017

травень

05

січень-квітень 2017

червень

02

січень-травень 2017

липень

04

січень-червень 2017

серпень

03

січень-липень 2017

вересень

04

січень-серпень 2017

жовтень

04

січень-вересень 2017

листопад

03

січень-жовтень 2017

грудень

04