Попередня редакція розділу «Статистична інформація»

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2018 рік

Статистична інформація

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праціОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\wamp64\www\site\5NEW3.gif17.10.2018

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Навколишнє середовище

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистикаОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\wamp64\www\site\5NEW3.gif12.10.2018

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
17/10/2018