ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень 2015р.

Темпи зростання, %

січень 2015р. до

довідково:
січень
2014р. до
січня 2013р.

грудня 2014р.

січня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

18431824,8

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

77,8

94,5

106,5

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

100,9

102,5

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

118,01

х

67,32

100,93

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

16256

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

71,7

88,5

Вантажооборот, млн.ткм

225,8

78,3

100,5

113,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

188,8

89,2

95,9

106,2

Експорт товарів, млн.дол. США

664,31

х

109,62

110,23

Імпорт товарів, млн.дол. США

285,91

х

74,42

100,03

Сальдо (+, –)

378,41

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

38,91

х

95,42

136,73

Імпорт послуг, млн.дол. США

14,11

х

92,32

163,53

Сальдо (+, –)

24,81

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1688,5

х

87,5

111,2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

27631

113,14

111,65

107,92

реальна, %

х

109,64

87,35

95,72

Заборгованість із виплати заробітної плати6,  тис.грн.

12765,9

119,6

162,7

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

20,5

102,5

108,0

х

Індекс споживчих цін

х

103,4

129,6

99,97

_________________

1 Дані за 2014р.

2 2014р. у % до 2013р.

3 2013р. у % до 2012р.

4 Грудень 2014р. у % до листопада 2014р.

5 Грудень 2014р. у % до грудня 2013р.

6 Станом на 1 січня 2015р.

7 Січень у % до грудня попереднього року.