ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень
березень 2015р.

Темпи зростання, %

березень 2015р.
до

січень–березень 2015р. до
січня–березня 2014р.

довідково:
січень–березень 2014р. до
січня–березня 2013р.

лютого 2015р.

березня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

3135038,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

133,3

111,4

100,7

106,4

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,3

102,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

55640

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

48,6

99,4

Вантажооборот, млн.ткм

781,4

132,4

96,1

92,3

105,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

589,9

119,6

110,5

105,6

98,8

Експорт товарів1, млн.дол. США

74,5

х

х

77,1

109,1

Імпорт товарів1, млн.дол. США

32,0

х

х

87,7

63,4

Сальдо1 (+, –)

42,5

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5660,7

х

х

85,7

111,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

27031

103,92

111,03

109,61

106,31

реальна, %

х

98,02

79,43

80,21

106,61

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн.

11255,7

97,7

105,6

х

73,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

20,8

99,7

108,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

111,0

148,9

121,55

102,25

__________________

1 Дані за січеньлютий.

2 Лютий 2015р. у % до січня 2015р.

3 Лютий 2015р. у % до лютого 2014р.

4 Станом на 1 березня.

5 Березень у % до грудня попереднього року.