ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень
2016р.

Темпи зростання, %

січень 2016р.
до

довідково:
січень 2015р. до
січня 2014р.

грудня 2015р.

січня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, тис.грн

25238214,2

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

57,5

84,8

96,8

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

102,1

100,9

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

212,61

х

180,32

67,33

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

11561

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

60,3

69,0

Вантажооборот, млн.ткм

163,9

58,0

72,6

101,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

180,6

89,4

95,7

98,2

Експорт товарів, млн.дол. США

441,31

х

66,42

109,63

Імпорт товарів, млн.дол. США

246,41

х

86,22

74,43

Сальдо (+, –), млн.дол. США

194,91

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

32,11

х

82,52

95,43

Імпорт послуг, млн.дол. США

9,21

х

65,22

92,33

Сальдо (+, –), млн.дол. США

22,91

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1994,6

х

95,5

87,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

32711

114,74

128,75

118,42

реальна, %

х

114,04

89,05

76,92

Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн

8874,3

99,8

69,5

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

22,2

103,0

108,2

х

Індекс споживчих цін

х

100,8

140,0

103,47

__________________

1 Дані за 2015р.

2 2015р. у % до 2014р.

3 2014р. у % до 2013р.

4 Грудень 2015р. у % до листопада 2015р.

5 Грудень 2015р. у % до грудня 2014р.

6 Станом на 1 січня 2016р.

7 Січень у % до грудня попереднього року.