Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2020
році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

208003

207170

206725

199549

193632

196870

199459

201283

202751 

204186 

205962

204816 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17487

17429

17916

18742

18808

18964

19735

19573

19877

20182

19799

18904 

Промисловість

57738

57780

57489

56597

53040

53888

54442

55906

56000

56532

56732

57210 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6649

6650

6667

6602

6495

6569

6629

6630

6583

6595

6539

6544 

Переробна промисловість

40575

40596

40282

39800

36825

37651

37984

39486

39828

40030

39955

40373 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7407

7428

7423

7174

6735

6694

6851

6827

6657

6939

7261

7280 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3107

3106

3117

3021

2985

2974

2978

2963

2932

2968

2977

3013 

Будівництво

3120

3030

3000

2931

2552

2889

2839

2737

2573

2536

2536

2521 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13200

12374

12603

12377

12409

12352

12620

12688

12994

12751

12922

12748 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12219

12244

12020

11196

10752

11314

11536

11567

11515

11429

11392

11649 

Тимчасове розміщування й організація харчування

1017

1032

1024

457

386

365

399

759

812

805

776

766 

Інформація та телекомунікації

1994

2103

2047

1977

1906

1919

1946

1993

2058

2076

2150

2234 

Фінансова та страхова діяльність

2115

2117

2105

2252

2232

2234

2230

2214

2217

2216

2215

2217 

Операції з нерухомим майном

1281

1308

1253

889

974

1074

1104

1127

1104

1061

1051

1050 

Професійна, наукова та технічна діяльність

1670

1652

1641

1616

1555

1623

1686

1670

1664

1627

1639

1633 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3178

3107

3180

3119

2970

2956

2999

2997

2977

2988

3000

3027 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

16777

16957

16783

16602

16179

16114

16150

16011

16157

16514

16727

16638 

Освіта

44373

44386

44366

42157

41586

42133

41840

42163

42963

43512

44792

44021 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27794

27576

27228

24692

24303

25080

25975

25892

25831

25892

26137

26122 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3372

3409

3401

3352

3316

3296

3286

3308

3340

3390

3410

3403 

Надання інших видів послуг

668

666

669

593

664

669

672

678

669

675

684

673 

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.