Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2002-2016 роках

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

у % до

у % до

попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

2002

122,1

115,0

121,2

115,4

2003

124,4

130,3

117,9

118,4

2004

130,1

128,0

123,8

117,9

2005

138,6

148,2

120,4

134,1

2006

131,7

126,4

121,4

114,0

2007

130,3

130,3

116,0

112,0

2008

135,9

122,7

107,7

100,7

2009

106,3

114,0

92,7

101,7

2010

121,1

120,7

111,0

111,0

2011

116,0

112,4

107,4

108,3

2012

114,4

109,1

115,1

110,5

2013

108,1

108,8

109,6

109,5

2014

107,9

111,6

95,7

87,3

2015

118,4

128,7

76,9

89,0

2016

122,3

122,1

109,6

109,5

_____________

Примітка. Дані до 2009 року включно наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2016 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.