Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

61

164

220

268

334

434

602

793

1033

1404

1493

1785

2071

2369

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

36

93

122

136

147

203

285

387

503

777

939

1032

1412

1762

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

75

171

241

270

351

585

722

924

1159

1334

1340

1906

2462

2608

Рибальство, рибництво

116

156

233

242

274

303

408

498

629

830

967

1024

1030

964

Промисловість

68

210

281

343

427

539

694

896

1181

1566

1607

1889

2285

2588

Добувна промисловість

78

276

369

437

600

734

936

1218

1663

2101

1891

2297

2739

3152

Переробна промисловість

64

193

259

312

388

498

651

841

1100

1440

1477

1747

2119

2389

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

100

293

376

470

544

640

757

958

1232

1778

1956

2161

2574

2911

Будівництво

83

144

245

303

418

550

740

947

1167

1436

1266

1236

1973

1914

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

71

179

220

243

290

351

482

632

794

1029

1127

1296

1646

1785

Діяльність готелів та ресторанів

46

112

134

163

183

239

331

420

571

757

814

868

1149

1195

Діяльність транспорту та зв’язку

83

258

365

470

365

694

866

1062

1300

1792

1873

2139

2530

2815

 Фінансова діяльність

158

308

408

538

588

736

962

1332

1789

2394

2456

2959

3484

3928

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

57

238

284

296

367

429

579

777

1051

1409

1479

2015

2298

2208

Державне управління

70

276

339

452

517

603

934

1338

1562

2198

2114

2341

2665

3044

Освіта

67

141

200

236

307

397

592

750

983

1347

1515

1786

1928

2351

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

77

132

172

207

260

333

484

614

813

1083

1224

1567

1639

2023

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

52

126

158

195

238

307

449

571

726

988

1159

1540

1708

1876

_________________________

Примітка: Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р.

Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.