Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

1785

2071

2369

2561

2763

3271

4000

5836

7372

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1349

1814

2077

2420

2750

3806

4951

6238

8169

Промисловість

1886

2278

2583

2756

3109

3691

4554

6329

8092

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2297

2739

3151

3446

4118

4368

4898

6713

8921

Переробна промисловість

1736

2117

2390

2497

2823

3517

4363

6266

8005

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2232

2655

3040

3409

3706

4126

5685

6920

8488

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1918

2071

2215

2409

2559

3057

3487

4826

6296

Будівництво

1236

1974

1914

2154

2109

2497

3509

5122

6644

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1304

1646

1784

1965

2303

2868

3658

5529

6937

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2152

2568

2870

2912

3025

3460

4155

5766

7590

Тимчасове розміщування й організація харчування

868

1149

1195

1286

1600

1702

2153

3801

4391

Інформація та телекомунікації

2164

2327

2451

2532

2909

4006

5411

7116

8774

Фінансова та страхова діяльність

2961

3485

3838

4204

5213

5881

6779

9087

11057

Операції з нерухомим майном

1454

1836

1813

2030

2322

2898

4014

4770

5224

Професійна, наукова та технічна діяльність

2337

2679

2579

2515

2702

2904

3458

4952

6497

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1501

1860

2047

2680

2153

2601

3091

4428

5992

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2276

2563

2944

3209

3366

3748

4840

7112

9651

Освіта

1785

1928

2351

2513

2584

2926

3422

5638

6707

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1566

1637

2036

2167

2249

2669

3043

4555

5452

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1740

2116

2395

2042

2207

2633

3036

4715

5236

Надання інших видів послуг

1475

1590

1536

1821

1885

2261

2415

4301

7014

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.