Архів: 2021 2020 2019 2018

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2021 року

Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу, встановленого
на грудень,
тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до
6500,00
грн

від 6500,01
до
7000,00
грн

від 7000,01
до
8000,00
грн

від 8000,01
до
10000,00
грн

від 10000,01 до
12000,00
грн

від 12000,01 до
15000,00
грн

від 15000,01 до
20000,00
грн

від 20000,01 до
25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

177,4

15,5

9,7

9,1

12,3

9,9

11,8

13,2

7,8

10,7

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

16,4

17,1

8,8

7,6

10,7

9,0

11,6

13,9

7,9

13,4

Промисловість

49,8

15,4

10,1

8,7

10,7

9,7

13,4

12,2

7,4

12,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6,5

14,8

5,3

7,9

8,7

8,6

12,2

16,1

12,0

14,4

Переробна промисловість

33,1

18,0

13,0

9,7

11,3

10,5

14,9

12,1

5,1

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7,2

2,9

2,9

4,4

6,0

4,6

6,9

10,1

15,4

46,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3,0

18,1

4,8

10,2

20,4

14,4

14,3

11,2

3,2

3,4

Будівництво

3,1

19,5

19,6

14,5

13,0

7,8

9,9

6,8

3,5

5,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13,3

19,0

19,0

10,9

13,1

9,1

9,7

9,6

4,5

5,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4,1

23,4

15,0

13,0

13,3

12,4

11,0

9,2

1,5

1,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,5

35,3

31,0

22,5

3,7

3,0

1,9

1,5

1,1

Інформація та телекомунікації

1,4

22,7

13,1

10,4

16,0

9,1

7,1

8,2

4,7

8,7

Фінансова та страхова діяльність

0,5

11,9

5,1

4,5

20,0

20,3

19,4

12,3

4,7

1,8

Операції з нерухомим майном

1,0

20,4

13,0

16,4

14,7

13,6

9,9

5,4

3,7

2,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

2,6

14,8

4,2

9,4

15,4

12,9

10,9

10,2

5,8

16,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,5

30,3

17,3

12,4

13,4

7,8

7,4

5,0

3,5

2,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

38,6

12,9

8,3

7,8

11,2

8,9

12,1

17,4

10,7

10,7

Освіта

18,4

9,8

6,3

8,7

13,4

10,0

11,0

16,9

11,7

12,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

23,0

16,2

6,0

10,1

16,3

12,6

11,6

11,0

5,6

10,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1,7

18,5

9,5

6,4

14,1

12,3

15,4

13,2

5,3

5,3

Надання інших видів послуг

0,5

24,8

17,6

8,5

17,2

4,5

10,5

9,9

3,3

3,7

____________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування.