Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

142

138

140

139

145

119

130

127

140

148

144

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

141

140

145

147

156

130

162

151

154

160

153

 

Промисловість

143

143

146

144

148

130

150

141

146

153

149

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

131

137

143

144

145

128

150

140

141

153

147

 

Переробна промисловість

142

142

145

143

148

130

149

142

147

153

148

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

161

154

154

149

154

129

153

139

143

156

153

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

150

143

148

151

151

129

155

143

143

153

153

 

Будівництво

146

140

152

139

143

123

158

135

134

145

141

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

150

144

147

148

152

130

156

147

149

157

153

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

136

128

132

129

136

116

135

127

129

137

133

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

143

135

136

140

143

123

153

141

137

143

138

 

Інформація та телекомунікації

140

138

139

141

140

119

145

129

135

148

144

 

Фінансова та страхова діяльність

153

149

150

146

157

130

153

141

148

157

153

 

Операції з нерухомим майном

157

149

151

151

155

138

153

143

148

159

154

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

143

137

137

142

145

123

147

134

139

146

144

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

156

146

149

150

155

128

159

146

145

154

153

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

150

143

145

144

152

119

143

126

138

153

150

 

Освіта

128

124

124

124

130

90

60

86

127

133

130

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

145

146

145

146

123

141

131

140

152

150

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

137

133

135

134

139

110

109

113

128

139

136

 

Надання інших видів послуг

145

140

142

137

152

124

152

141

145

154

152

 

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.