Архів: 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2020
році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

141

138

138

122

121

127

134

121

142

138

138

144 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

141

143

153

151

141

144

165

147

160

156

155

153 

Промисловість

139

142

139

110

122

137

150

128

144

140

141

146 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

133

137

145

129

130

141

155

139

151

143

143

148 

Переробна промисловість

137

142

136

104

119

136

149

125

144

139

140

144 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

146

144

116

128

137

150

129

144

142

145

156 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

148

144

143

123

128

137

147

136

139

143

144

155 

Будівництво

133

133

121

72

95

116

147

129

144

131

137

133 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

155

150

148

130

126

136

157

137

147

144

143

151 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

134

129

123

105

108

119

130

119

128

127

126

134 

Тимчасове розміщування й організація харчування

141

136

82

88

63

82

112

77

120

127

100

103 

Інформація та телекомунікації

139

138

139

130

124

132

149

126

142

137

136

137 

Фінансова та страхова діяльність

152

148

146

130

131

139

154

131

151

144

144

155 

Операції з нерухомим майном

155

151

116

89

119

142

160

141

151

154

152

153 

Професійна, наукова та технічна діяльність

149

141

148

128

122

137

145

126

143

137

143

156 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

151

141

148

132

135

141

153

135

149

145

148

154 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152

144

149

138

129

137

147

121

143

140

142

153 

Освіта

129

125

124

116

107

98

76

90

131

124

125

131 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

149

145

147

134

123

132

145

126

142

140

139

150 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

140

136

136

122

117

118

117

118

137

133

136

144 

Надання інших видів послуг

143

145

139

133

128

128

162

135

150

151

146

154 

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.