Архів: 2020 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021
році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

125

135

147

145

124

129

126

124

142

134

146

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

124

139

157

159

135

146

159

150

161

150

160

 

Промисловість

125

138

149

147

126

138

146

132

142

132

148

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

119

133

154

153

133

141

150

142

148

143

149

 

Переробна промисловість

123

138

148

146

125

139

146

130

141

128

146

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

137

144

156

150

128

138

140

131

144

140

156

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

134

140

151

146

126

132

147

138

139

136

150

 

Будівництво

105

126

148

152

125

142

148

142

156

147

157

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

129

143

158

155

135

144

156

148

155

146

155

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

117

123

129

129

115

121

130

123

131

126

135

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

84

127

123

121

120

138

146

140

160

126

127

 

Інформація та телекомунікації

117

133

143

141

117

123

136

126

135

128

140

 

Фінансова та страхова діяльність

135

141

151

152

127

141

146

136

151

138

153

 

Операції з нерухомим майном

114

138

116

139

120

135

142

134

146

134

149

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

133

144

154

146

127

135

139

133

134

132

143

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

122

134

155

146

125

139

146

140

150

147

157

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138

142

155

153

129

135

139

129

143

137

154

 

Освіта

120

124

135

133

113

101

56

83

131

123

132

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

135

141

155

151

126

133

136

130

143

140

154

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

113

130

138

136

119

125

117

117

131

126

136

 

Надання інших видів послуг

134

140

154

154

126

142

151

131

146

150

149

 

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.