Архів: 2021 2020 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 202
2 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.