Архів: 2005-2016

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн

до 3000,0

100,0

100,0

94,7

94,6

90,6

87,5

76,4

42,7

25,7

17,6

13,3

3000,1–4000,02

5,3

5,4

9,4

12,5

23,6

26,9

36,2

16,2

19,0

4000,1–5000,03

23,2

16,6

17,7

24,7

5000,1–6000,04

7,2

21,5

22,5

16,0

6000,1–7000,0

9,3

13,3

7000,1–8000,0

5,5

5,5

8000,1–9000,0

4,6

2,9

9000,1–10000,0

1,0

2,7

10000,1–11000,0

1,3

0,4

11000,1–12000,0

1,2

1,3

понад 12000,0

3,1

0,9

______________

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.

2 У 2012–2018рр. – 3000,1–4080,0 грн.

3 У 20172018рр. – 4080,1–5160,0 грн.

4 У 20172018рр. – понад 5160,0 грн.