Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн.

 

до 480,0

67,9

58,0

10,2

5,7

3,3

0,7

1,8

0,2

0,2

0,1

0,1

480,1840,02

32,1

42,0

52,7

23,5

17,8

13,2

6,2

8,3

4,6

1,4

1,7

0,4

840,11200,03

37,1

32,8

35,8

31,5

25,4

17,6

11,9

10,2

10,0

2,6

1200,11560,0

20,5

22,2

29,3

30,1

26,7

25,4

23,0

15,8

7,0

1560,11920,0

10,6

8,8

9,5

16,3

19,6

24,6

25,6

16,7

15,0

1920,12280,04

6,9

12,1

15,8

20,2

13,0

16,8

13,4

16,0

18,6

2280,12640,0

7,3

6,4

11,3

11,6

19,3

2640,13000,0

2,0

4,7

5,6

15,6

13,5

3000,13360,0

1,7

1,9

2,1

2,8

10,2

3360,13720,0

2,1

0,4

3,0

4,1

3,7

понад 3720,0

1,5

3,1

4,3

5,6

9,7

______________

1 У 1999–2006рр. в якості критерію диференціації застосовувався показник «середньодушові сукупні витрати». Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Відповідно були перераховані показники 2007–2010рр.

2 У 2005–2006рр. – понад 480 грн.

3 У 2007р. – понад 840 грн.

4 У 2008–2011рр. – понад 1920 грн.