Архів: 1999-2016

Диференціація життєвого рівня населення1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму

тис. осіб

180,7

142,8

212,7

158,8

111,3

152,7

92,4

101,9

у відсотках до загальної чисельності населення

14,4

11,4

17,1

12,8

9,0

12,3

7,5

8,3

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму

тис. осіб

747,6

775,8

494,6

у відсотках до загальної чисельності населення

60,2

63,0

40,3

Довідково:

 

середньомісячний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

1603,7

середньомісячний розмір фактичного прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу в місяць, грн)

2257,0

2642,4

2941,5

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

3,1

3,6

2,9

2,5

2,5

2,8

2,3

2,8

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

5,2

5,1

4,6

4,3

3,6

4,6

4,1

4,7

_______________

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.