Кількість померлих за причинами смерті
у 2021 році

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

23679

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

183

з них

 

туберкульоз

A15–A19

98

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

66

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

2121

з них злоякісні

C00–C97

2091

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

2

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

46

з них цукровий діабет

E10–E14

38

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

57

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

52

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

221

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

15335

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

8839

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

263

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1572

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

480

з них грип і пневмонія

J10–J18

345

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

753

з них алкогольна хвороба печінки

K70

60

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

21

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

6

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

58

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

42

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

36

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

656

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

1013

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

177

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

86

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

77

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

33

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

49

навмисне самоушкодження

X60–X84

232

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

53

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

2646

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

2624

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

22