Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні 2020 року

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

1880

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

25

з них

туберкульоз

A15–A19

12

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

9

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

213

з них злоякісні

C00–C97

210

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

4

з них цукровий діабет

E10–E14

4

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

5

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

5

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

15

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1331

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

738

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

34

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

134

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

48

з них грип і пневмонія

J10–J18

24

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

72

з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

1

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

4

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

7

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

62

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

87

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

10

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

2

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

13

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

7

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

5

навмисне самоушкодження

X60–X84

10

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

5