Архів: 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні
-квітні 2020 року

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

6751

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

63

з них

 

туберкульоз

A15–A19

30

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

24

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

724

з них злоякісні

C00–C97

718

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

21

з них цукровий діабет

E10–E14

20

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

19

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

19

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

68

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4854

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2845

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

91

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

467

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

144

з них грип і пневмонія

J10–J18

77

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

250

з них алкогольна хвороба печінки

K70

12

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

19

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

12

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

19

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

200

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

337

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

54

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

18

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

37

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

 

16

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

14

навмисне самоушкодження

X60–X84

56

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

21

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

7

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

7

COVID-19, вірус неідентифікований  

U07.2