Архів: 2021 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні
жовтні 2021 року

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

18926

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

142

з них

 

туберкульоз

A15–A19

74

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

50

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1750

з них злоякісні

C00–C97

1727

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

37

з них цукровий діабет

E10–E14

29

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

49

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

45

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

177

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

12508

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

7243

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

216

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1300

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

365

з них грип і пневмонія

J10–J18

258

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

596

з них алкогольна хвороба печінки

K70

50

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

14

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

51

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

39

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

30

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

560

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

845

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

131

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

80

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

69

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

28

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

37

навмисне самоушкодження

X60–X84

192

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

49

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1755

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1738

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

17