Архів: 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у 2020 році
1

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

21212

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

162

з них

 

туберкульоз

A15–A19

83

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

63

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

2251

з них злоякісні

C00–C97

2235

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

9

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

48

з них цукровий діабет

E10–E14

47

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

50

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

48

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

194

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

14769

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

8686

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

250

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1395

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

496

з них грип і пневмонія

J10–J18

316

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

748

з них алкогольна хвороба печінки

K70

38

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

11

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

61

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

35

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

39

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

617

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

1002

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

168

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

66

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

72

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

27

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

44

навмисне самоушкодження

X60–X84

226

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

54

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

712

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

668

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

44

____________

1Дані попередні.