Архів: 2021 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні
липні 2021 року

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

13535

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

97

з них

 

туберкульоз

A15–A19

48

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

34

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1218

з них злоякісні

C00–C97

1203

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

29

з них цукровий діабет

E10–E14

24

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

36

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

35

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

115

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9056

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

5286

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

168

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

909

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

265

з них грип і пневмонія

J10–J18

181

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

435

з них алкогольна хвороба печінки

K70

43

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

9

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

36

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

28

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

22

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

409

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

614

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

92

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

68

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

47

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

14

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

28

навмисне самоушкодження

X60–X84

142

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

31

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1160

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1146

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

14