Архів: 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні
-липні 2020 року

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

11588

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

99

з них

 

туберкульоз

A15–A19

48

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

37

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1294

з них злоякісні

C00–C97

1285

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

7

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

31

з них цукровий діабет

E10–E14

30

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

31

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

30

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

110

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

8319

з них

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4900

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

149

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

816

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

212

з них грип і пневмонія

J10–J18

112

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

418

з них алкогольна хвороба печінки

K70

23

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

33

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

17

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

26

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

344

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

601

з них

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

96

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

47

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

47

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

25

навмисне самоушкодження

X60–X84

140

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

34

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

32

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

32

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2