Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень-вересень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

985377,4

21738265,5

4,5

сільське, лісове та рибне господарство

82776,0

1726796,0

4,8

промисловість

802353,1

17794271,6

4,5

будівництво

11372,5

184165,8

6,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

115984,6

703937,3

16,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–22925,7

1002396,8

–2,3

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

2133,0

35988,0

5,9

професійна, наукова та технічна діяльність

–194,9

29256,4

–0,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1769,7

88466,5

–2,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4496,8

56395,2

8,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–7832,6

22431,6

–34,9

надання інших видів послуг

2

2

2

_________________

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.