Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень-березень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–130187,1

8903364,2

–1,5

сільське, лісове та рибне господарство

30159,0

564993,0

5,3

промисловість

–157790,4

7791794,4

–2,0

будівництво

3123,6

62791,1

5,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1180,9

223265,8

0,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–19773,1

131483,6

–15,0

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

16557,5

35850,7

46,2

професійна, наукова та технічна діяльність

–537,2

9444,1

–5,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1446,2

29602,4

–4,9

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–122,4

18671,2

–0,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–2533,6

6464,5

–39,2

надання інших видів послуг

2

2

2

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2  Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.