Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень-червень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

805722,1

13813881,0

5,8

сільське, лісове та рибне господарство

55864,0

1147953,0

4,9

промисловість

648746,4

11418466,6

5,7

будівництво

4510,5

93399,2

4,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

87199,8

415231,4

21,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–15719,3

474028,0

–3,3

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

31386,7

70344,9

44,6

професійна, наукова та технічна діяльність

–302,5

19552,9

–1,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–2139,1

61075,9

–3,5

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

915,9

36691,1

2,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–6937,1

15768,0

–44,0

надання інших видів послуг

2

2

2

_______________

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.