Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

238186,5

9052761,4

2,6

сільське, лісове та рибне господарство

20672,0

543969,0

3,8

промисловість

222169,0

7683921,5

2,9

будівництво

–7299,2

133960,1

–5,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

55539,5

322724,7

17,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–41291,8

229356,3

–18,0

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–5212,0

15276,0

–34,1

професійна, наукова та технічна діяльність

687,8

7192,0

9,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–2031,2

42784,2

–4,7

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–2666,0

22013,6

–12,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–3412,7

8994,2

–37,9

надання інших видів послуг

2

2

2

_____________

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.