Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

657520,6

18191274,8

3,6

сільське, лісове та рибне господарство

32239,0

1118022,0

2,9

промисловість

533345,4

15187879,4

3,5

будівництво

–4027,2

373216,8

–1,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

146545,7

737377,8

19,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–43501,4

512362,4

–8,5

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

1581,7

16147,4

9,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–3135,0

76145,3

–4,1

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–2744,4

43316,9

–6,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–7690,7

22070,6

–34,8

надання інших видів послуг

2

2

2

_____________

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.