Фінансові результати  від звичайної діяльності до оподаткування
за видами економічної діяльності
за  січень-жовтень 2011 року Архів 2010 Архів 2011

 

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

253711,0

61,9

890546,3

38,1

636835,3

у тому числі

сільське господарст-во, мисливство, лісове господарство

32647,4

94,3

34902,9

5,7

2255,5

промисловість

265378,2

53,2

726456,3

46,8

461078,1

будівництво

7197,2

51,9

24416,8

48,1

17219,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

28103,6

70,1

52180,9

29,9

24077,3

торгівля автомобіля-ми та мотоциклами, їх технічне обслугову-вання та ремонт

–749,3

50,0

2501,9

50,0

3251,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

18313,1

61,5

31803,3

38,5

13490,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

10539,8

78,5

17875,7

21,5

7335,9

діяльність готелів та ресторанів

–10399,1

66,7

503,4

33,3

10902,5

діяльність транспорту та зв’язку

321,9

59,5

13027,0

40,5

12705,1

фінансова діяльність

...2

...2

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–63247,8

67,5

34658,1

32,5

97905,9

освіта

146,5

71,4

651,9

28,6

505,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1758,9

55,6

791,9

44,4

2550,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–5638,7

53,7

1699,5

46,3

7338,2

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство» наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.