Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

1069659,6

74,0

2086702,1

26,0

1017042,5

сільське, лісове та рибне господарство

57134,0

100,0

57134,0

промисловість

919332,1

68,9

1762197,8

31,1

842865,7

будівництво

21755,8

75,0

30578,1

25,0

8822,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

132441,4

79,1

199056,8

20,9

66615,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–79231,9

61,9

13636,3

38,1

92868,2

тимчасове розміщування й організація харчування

383,7

100,0

383,7

інформація та телекомунікації

4872,7

66,7

7637,7

33,3

2765,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

2

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

2452,1

100,0

2452,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

278,2

50,0

3384,1

50,0

3105,9

освіта

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

8464,0

100,0

8464,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

752,3

100,0

752,3

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

____________

1За видом економічної діяльності «Cільське, лісове та рибне господарство» дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.