Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності
за січень-червень 2013 року Архів 2010 Архів 2011 Архів 2012 Архів 2013

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

188048,1

62,7

499043,2

37,3

310995,1

сільське, лісове та рибне господарство

8269,0

100,0

8269,0

промисловість

187064,4

53,4

423586,2

46,6

236521,8

будівництво

12283,8

66,7

15091,8

33,3

2808,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–11616,4

70,4

42973,4

29,6

54589,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–5547,7

52,4

2414,6

47,6

7962,3

тимчасове розміщування й організація харчування

–339,4

83,3

25,0

16,7

364,4

інформація та телекомунікації

1044,3

100,0

1044,3

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

–1133,4

37,5

1722,0

62,5

2855,4

професійна, наукова та технічна діяльність

646,5

62,5

1341,5

37,5

695,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1237,0

70,4

1492,0

29,6

2729,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–1998,5

25,0

459,9

75,0

2458,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

57,5

66,7

68,5

33,3

11,0

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

_______________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».