Архів: 2015 2014 2013 2012 2011 (КВЕД 2005/КВЕД 2010) 2010 (КВЕД 2005/КВЕД 2010) 2009 2008

Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності у 201
6 році

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

2550989,2

72,2

4841551,5

27,8

2290562,3

сільське, лісове та рибне господарство

2482218,0

76,3

2724601,9

23,7

242383,9

промисловість

–105161,8

67,2

1270268,0

32,8

1375429,8

будівництво

7083,6

71,6

70757,3

28,4

63673,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

291324,9

78,0

565356,6

22,0

274031,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

52493,7

65,0

53884,2

35,0

106377,9

тимчасове розміщування й організація харчування

40,5

77,9

4483,1

22,1

4442,6

інформація та телекомунікації

15790,6

76,2

24541,6

23,8

8751,0

фінансова та страхова діяльність

1060,3

50,0

249,2

50,0

1309,5

операції з нерухомим майном

90882,5

64,0

55177,3

36,0

146059,8

професійна, наукова та технічна діяльність

28152,8

71,0

31683,8

29,0

59836,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16121,3

73,8

21910,8

26,2

5789,5

освіта

1526,2

72,5

1765,2

27,5

239,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10996,8

69,1

12359,6

30,9

1362,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1359,8

80,0

1584,0

20,0

224,2

надання інших видів послуг

2278,6

83,3

2928,9

16,7

650,3

_______________

1 Дані попередні.