Архів: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (КВЕД 2005/КВЕД 2010) 2010 (КВЕД 2005/КВЕД 2010) 2009 2008

Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами
економічної діяльності промисловості за 2017 рік

(тис.грн)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–171792,1

65,4

1642120,4

34,6

1813912,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

107722,7

56,9

219955,2

43,1

112232,5

Переробна промисловість

–272902,1

69,0

1190427,2

31,0

1463329,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–197520,5

61,1

328620,7

38,9

526141,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

92854,4

68,4

102991,2

31,6

10136,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

107010,2

70,2

155046,9

29,8

48036,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

56393,6

65,2

58274,7

34,8

1881,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

50865,3

100,0

50865,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–505098,7

64,8

183942,0

35,2

689040,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

87853,5

75,9

144597,7

24,1

56744,2

машинобудування

10676,3

74,4

135387,3

25,6

124711,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–10547,8

81,8

3139,2

18,2

13687,0

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

49804,0

77,8

78623,1

22,2

28819,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

24063,8

74,8

30701,4

25,2

6637,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

37416,0

50,9

223013,9

49,1

185597,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–44028,7

51,5

8724,1

48,5

52752,8

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.