Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-червень 2014 року

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

877449,4

58,2

458860,1

41,8

1336309,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–66887,3

51,7

66780,8

48,3

133668,1

Переробна промисловість

–808679,4

60,9

339118,7

39,1

1147798,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

90620,2

68,8

117490,6

31,2

26870,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1338,6

87,5

28216,6

12,5

26878,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–76975,3

43,8

14210,5

56,2

91185,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

16381,0

75,0

16941,0

25,0

560,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1645,0

50,0

6198,0

50,0

4553,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–926304,2

50,0

18873,8

50,0

945178,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

12703,3

64,3

46114,3

35,7

33411,0

машинобудування

57409,6

50,0

75414,5

50,0

18004,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–2373,0

75,0

2382,0

25,0

4755,0

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

67522,6

54,5

73032,5

45,5

5509,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

14502,4

60,0

15659,4

40,0

1157,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–7639,6

37,5

34424,6

62,5

42064,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5756,9

58,3

18536,0

41,7

12779,1

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».