Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-березень 2013 року
Архів 2010 Архів 2011 Архів 2012

(тис.грн.)

             

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

87045,2

52,2

240916,9

47,8

153871,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–9017,7

42,3

8388,1

57,7

17405,8

Переробна промисловість

45249,8

56,5

123457,8

43,5

78208,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–14568,0

56,3

13381,0

43,7

27949,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3874,7

76,5

6799,7

23,5

2925,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–16999,4

52,9

6190,1

47,1

23189,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

29490,8

50,0

46826,8

50,0

17336,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

16063,3

61,5

17783,3

38,5

1720,0

машинобудування

16261,5

47,1

19657,2

52,9

3395,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1574,8

25,0

1664,0

75,0

89,2

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

14292,7

50,0

17057,2

50,0

2764,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–397,1

40,0

826,7

60,0

1223,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

60481,1

45,5

107207,0

54,5

46725,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–9668,0

30,0

1864,0

70,0

11532,0

 

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».