Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-червень 2013 року
Архів 2010 Архів 2011 Архів 2012 Архів 2013

(тис.грн.)

             

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

187064,4

53,4

423586,2

46,6

236521,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–3392,4

50,0

26477,7

50,0

29870,1

Переробна промисловість

134158,6

56,5

249347,5

43,5

115188,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

58545,9

59,4

96068,8

40,6

37522,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–1166,0

64,7

9900,9

35,3

11066,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–13497,1

52,9

14866,0

47,1

28363,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

20835,5

45,8

44256,5

54,2

23421,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

23112,9

53,8

28446,9

46,2

5334,0

машинобудування

29272,7

58,8

35689,6

41,2

6416,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

93,1

25,0

376,0

75,0

282,9

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

23148,6

60,0

29282,6

40,0

6134,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–557,3

40,0

1874,8

60,0

2432,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

72644,2

45,5

144206,0

54,5

71561,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16346,0

30,0

3555,0

70,0

19901,0

 

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».