Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за 2009 рік  Архів 2008  Архів 2010

 

 (тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

160858,4

17224446,4

0,9

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

63884,8

1654398,7

3,9

  промисловість

133092,0

11854323,3

1,1

  будівництво

–8116,5

804434,8

–1,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

62725,7

1284296,6

4,9

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–11966,4

124252,2

–9,6

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

57662,7

903137,8

6,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

17029,4

256906,6

6,6

діяльність готелів та ресторанів

–13399,4

123494,8

–10,9

діяльність транспорту та зв'язку

–9585,1

498596,0

–1,9

фінансова діяльність

3967,4

13472,2

29,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

–63135,3

811981,9

–7,8

освіта

1120,3

15514,3

7,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

764,9

53869,3

1,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–10111,0

106580,3

–9,5

 

 

 

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності.

 

Дата оновлення сторінки: 21.10.2010р.