Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-вересень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–175486,9

17093702,6

–1,0

сільське, лісове та рибне господарство

26589,0

924141,0

2,9

промисловість

–135645,1

14200338,4

–1,0

будівництво

–15647,3

284576,5

–5,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

42940,1

696980,0

6,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–11987,2

553495,2

–2,2

тимчасове розміщування й організація харчування

–355,5

18829,6

–1,9

інформація та телекомунікації

1743,7

78950,3

2,2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–83197,9

214306,7

–38,8

професійна, наукова та технічна діяльність

–1457,7

23962,0

–6,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–535,3

78279,3

–0,7

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2050,3

9134,6

22,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».