Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-березень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Усього1

–656933,7

5404672,0

–12,2

сільське, лісове та рибне господарство

8397,0

289981,0

2,9

промисловість

–571383,8

4479568,8

–12,8

будівництво

–11303,0

79347,6

–14,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–24325,6

233172,0

–10,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–5832,4

163050,1

–3,6

тимчасове розміщування й організація харчування

–93,1

8025,6

–1,2

інформація та телекомунікації

–1843,1

23835,2

–7,7

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–50528,4

89482,6

–56,5

професійна, наукова та технічна діяльність

–709,2

7873,5

–9,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

419,7

24172,5

1,7

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

409,2

3101,1

13,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».