Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень-червень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–440186,3

11011405,3

–4,0

сільське, лісове та рибне господарство

19435,0

596549,0

3,3

промисловість

–377447,9

9148126,0

–4,1

будівництво

–12084,8

184511,8

–6,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5768,6

468259,8

1,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–12763,0

330480,5

–3,9

тимчасове розміщування й організація харчування

–216,8

14099,7

–1,5

інформація та телекомунікації

1594,7

47697,0

3,3

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–64515,7

142188,5

–45,4

професійна, наукова та технічна діяльність

–1308,2

15797,0

–8,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

292,0

50875,4

0,6

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1046,8

5901,6

17,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».