Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-березень 2012 року

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

46198,8

4417499,0

1,0

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

10214,0

238280,0

4,3

  промисловість

34963,3

3566486,7

1,0

  будівництво

–326,8

89282,4

–0,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

10718,3

134809,8

8,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–5359,0

13069,0

–41,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

15162,7

95142,7

15,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

914,6

26598,1

3,4

діяльність готелів та ресторанів

–1075,8

14353,1

–7,5

діяльність транспорту та зв'язку

–6464,8

107841,4

–6,0

фінансова діяльність

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

1892,6

246828,9

0,8

освіта

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1263,2

7154,3

–17,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–2745,8

9055,4

–30,3

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».