Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-червень 2012 року
Архів 2012

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

336131,4

9118286,0

3,7

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

13273,0

483900,0

2,7

  промисловість

278847,6

7175541,5

3,9

  будівництво

8539,8

342810,8

2,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

35602,5

282824,9

12,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–7486,0

27372,0

–27,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

39722,3

200232,4

19,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

3366,2

55220,5

6,1

діяльність готелів та ресторанів

–5061,1

28945,7

–17,5

діяльність транспорту та зв'язку

–4544,6

218193,6

–2,1

фінансова діяльність

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

15519,0

544956,1

2,8

освіта

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1058,1

14235,0

–7,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–5684,7

21482,4

–26,5

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».