Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-вересень 2012 року
Архів 2012

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

513068,9

13816607,4

3,7

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

14329,0

740004,0

1,9

  промисловість

381299,1

10824746,9

3,5

  будівництво

23503,2

471869,6

5,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

65861,9

434807,1

15,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–4882,0

40328,0

–12,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

65143,9

306797,5

21,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

5600,0

87681,6

6,4

діяльність готелів та ресторанів

–5463,6

38113,3

–14,3

діяльність транспорту та зв'язку

–3857,9

341121,3

–1,1

фінансова діяльність

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

45821,4

902259,3

5,1

освіта

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–568,5

24124,4

–2,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–9148,7

33326,5

–27,5

 

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».