Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-березень 2013 року
Архів 2012

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

177644,7

4357575,1

4,1

сільське, лісове та рибне господарство

5429,0

261074,0

2,1

промисловість

181565,7

3664166,2

5,0

будівництво

3247,0

64225,9

5,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–4116,6

136735,2

–3,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–4559,4

104637,5

–4,4

тимчасове розміщування й організація харчування

86,0

8774,9

1,0

інформація та телекомунікації

110,2

15241,5

0,7

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–2075,1

37692,8

–5,5

професійна, наукова та технічна діяльність

315,4

9358,1

3,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1121,0

37680,2

3,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–1582,4

7801,2

–20,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–1986,1

5171,6

–38,4

надання інших видів послуг

2

2

2

 

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове  та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».