Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-червень 2013 року
Архів 2012 Архів 2013

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

415155,1

8881871,7

4,7

сільське, лісове та рибне господарство

8076,0

529886,0

1,5

промисловість

375997,5

7386049,7

5,1

будівництво

14107,4

153982,4

9,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

27160,0

298926,6

9,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–6486,2

262601,3

–2,5

тимчасове розміщування й організація харчування

–345,4

17667,4

–2,0

інформація та телекомунікації

1172,3

27973,9

4,2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–1982,2

67023,3

–3,0

професійна, наукова та технічна діяльність

653,5

19261,9

3,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4871,0

80028,2

6,1

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–2046,0

14496,5

–14,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–6521,8

13971,5

–46,7

надання інших видів послуг

2

2

2

 

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове  та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».