Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
 за січень-вересень 2013 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Усього1

602663,0

13387897,4

4,5

сільське, лісове та рибне господарство

8608,0

812156,0

1,1

промисловість

521469,0

11060940,5

4,7

будівництво

22369,8

267144,0

8,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

61742,8

470085,0

13,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–7275,9

393296,7

–1,9

тимчасове розміщування й організація харчування

–448,2

24478,4

–1,8

інформація та телекомунікації

1321,0

40842,0

3,2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–3108,7

101106,9

–3,1

професійна, наукова та технічна діяльність

1309,0

29397,9

4,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7404,8

126720,0

5,8

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

623,8

24004,7

2,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–12613,4

22865,3

–55,2

надання інших видів послуг

2

2

2

____________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове  та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».