Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за 2008 рік  Архів 2009  Архів 2010

 

 (тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього1

–51050,0

18205216,0

–0,3

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

108964,1

1457743,1

7,5

  промисловість

–315111,4

12808956,9

–2,5

  будівництво

39182,2

1233984,7

3,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

137114,9

1200937,3

11,4

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

10703,9

72834,1

14,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

126108,2

884054,8

14,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

302,8

244048,4

0,1

діяльність готелів та ресторанів

–4774,4

115295,9

–4,1

діяльність транспорту та зв'язку

–10231,0

503517,8

–2,0

фінансова діяльність

3890,0

54837,4

7,1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

–5068,9

674804,5

–0,8

освіта

1911,4

12217,7

15,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2764,4

45520,6

6,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–9414,1

93793,4

–10,0

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.