Архів: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
у 2016 році

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

1055116,8

31240996,8

3,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

19343,4

3356372,6

–0,6

Переробна промисловість

1175075,1

21309443,0

5,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

307615,2

8056198,7

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

150409,9

979176,6

15,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

163487,6

2691181,4

6,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

45642,0

641311,9

7,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

194558,8

3769097,8

5,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

135080,9

2145909,0

6,3

машинобудування

114976,5

1907367,7

6,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

4963,3

133117,3

3,7

виробництво електричного устатковання

11965,9

51721,5

23,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

66199,7

1145637,3

5,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

31847,6

576891,6

5,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

23535,3

423585,2

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

45487,4

6019581,8

–0,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

55127,5

555599,4

–9,9

_________________

1 Дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.