Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності
за 2012 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість1

658429,3

15910411,9

4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

27087,1

1846798,4

1,5

Переробна промисловість

492214,6

11033104,1

4,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

194504,1

3892843,5

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

10637,6

593336,9

1,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

24844,8

1150636,5

2,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

17031,5

310980,0

5,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

35096,0

272246,0

12,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

18085,4

2170141,7

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

88405,8

1025828,2

8,6

машинобудування

75593,9

1191940,4

6,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

17613,1

123424,6

14,3

виробництво електричного устатковання

1054,1

10536,2

10,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

25565,3

841139,8

3,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

31361,4

216839,8

14,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

28015,5

425150,9

6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

137376,0

2691149,4

5,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1751,6

339360,0

0,5

______________________________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.