Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
у 2015 році

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

–14555,5

32291923,6

0,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–273743,8

2917714,7

–9,4

Переробна промисловість

279593,3

25512322,6

1,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

345701,1

6243104,8

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

114155,3

944612,4

12,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

238472,7

2372218,7

10,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

50624,8

552430,2

9,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–725599,2

11031025,2

–6,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

130016,8

1841514,2

7,1

машинобудування

74142,6

1668608,5

4,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6065,9

103492,9

5,9

виробництво електричного устатковання

7074,4

37918,9

18,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

39583,3

1145632,8

3,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

21419,0

381563,9

5,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–47359,5

413893,3

–11,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

45135,9

3302672,0

1,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–65540,9

559214,3

–11,7

_________________

1 Дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.