Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності
на 31 грудня 2012 року

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

16805591,6

19110794,3

14885092,3

17066598,1

сільське, лісове та рибне господарство

1497468,0

1766654,6

1880553,6

3532213,2

промисловість

9239465,5

9983491,8

6295172,0

6796717,1

будівництво

449843,8

686414,9

872787,3

987600,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

822821,6

906825,9

4205399,9

4376367,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

271946,8

313426,8

365263,9

351895,0

тимчасове розміщування й організація харчування

58840,1

77633,6

18602,1

30028,7

інформація та телекомунікації

31356,1

38578,8

28257,0

39523,7

фінансова та страхова діяльність

13004,3

340976,0

380228,0

69315,3

операції з нерухомим майном

1129299,8

1174301,6

669007,6

693459,8

професійна, наукова та технічна діяльність

137757,7

157134,2

75409,1

87025,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3068643,9

3562596,8

72624,7

78435,9

освіта

7089,0

7817,7

3190,6

3379,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

53221,7

61159,4

10327,1

11346,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11887,3

21638,1

1119,1

1930,9

надання інших видів послуг

12946,0

12144,1

7150,3

7359,1

______________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

353458,6

323268,4

21027,2

16529,5

сільське, лісове та рибне господарство

16838,2

13964,5

197,0

197,0

промисловість

182255,0

172606,4

16792,1

395,4

будівництво

1069,6

1889,3

1465,4

1269,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

139696,5

109876,3

2540,2

2626,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2989,7

3784,7

0,1

19,6

тимчасове розміщування й організація харчування

535,9

519,7

інформація та телекомунікації

218,2

517,5

фінансова та страхова діяльність

240,5

72,8

операції з нерухомим майном

7338,0

9351,5

12018,1

професійна, наукова та технічна діяльність

948,7

9819,2

3,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

539,8

174,2

0,2

освіта

578,1

338,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

11,7

14,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

90,6

160,7

32,4

надання інших видів послуг

108,1

179,1

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

13777305,4

15334401,1

167849,1

237922,0

4894666,3

6029560,1

сільське, лісове та рибне господарство

1832468,5

2141876,5

5249,1

6307,0

433561,8

1089006,5

промисловість

6784874,7

7509597,7

109205,1

119756,2

3630559,5

3635024,4

будівництво

275014,7

343739,7

37010,2

49033,1

102090,6

422158,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

991380,5

893367,6

1830,6

42180,3

324418,1

426895,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

162219,4

166235,8

345,9

1916,9

28405,8

24419,3

тимчасове розміщування й організація харчування

50216,8

63649,2

107,6

54,9

5281,4

14173,4

інформація та телекомунікації

20027,4

28499,4

218,8

218,6

6786,9

12069,9

фінансова та страхова діяльність

45875,0

56443,5

11180,1

11856,1

9196,0

9231,0

операції з нерухомим майном

395255,8

406269,4

805,5

1050,8

306855,1

341035,2

професійна, наукова та технічна діяльність

115774,0

130503,4

1390,8

5162,1

25621,5

25861,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3030573,4

3522906,9

213,0

148,8

17549,6

24273,2

освіта

8645,2

9284,3

16,0

16,0

196,3

51,4

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

41240,3

40237,3

56,4

0,9

4128,4

5269,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11914,1

10570,0

15,3

15,3

надання інших видів послуг

11825,6

11220,4

220,0

220,3

74,4

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

13129310,8

14802880,6

96038,1

112426,5

32065169,7

36517190,3

сільське, лісове та рибне господарство

1094587,4

2046916,6

29190,0

28922,7

3395056,8

5313029,3

промисловість

5182052,6

5653445,5

26992,7

35386,9

15733684,6

16953210,7

будівництво

910263,2

861144,1

787,4

1098,4

1325166,1

1677174,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3851781,8

4032694,2

1047,2

558,4

5170458,2

5395696,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

415776,4

443130,1

33453,0

33424,0

640200,5

669126,1

тимчасове розміщування й організація харчування

22372,3

30304,5

77978,1

108182,0

інформація та телекомунікації

32492,6

37607,4

305,6

224,7

59831,3

78620,0

фінансова та страхова діяльність

327218,7

329624,5

3,0

3209,0

393472,8

410364,1

операції з нерухомим майном

1102323,8

1138751,4

405,2

2024,2

1805645,4

1889131,0

професійна, наукова та технічна діяльність

71116,2

92288,8

213,0

165,5

214115,5

253981,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

90694,3

90718,9

2778,1

3159,3

3141808,4

3641207,1

освіта

1930,3

2063,4

69,9

120,3

10857,7

11535,4

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

17692,4

26609,6

443,0

403,1

63560,5

72520,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

904,0

9468,4

296,0

3676,0

13129,4

23729,7

надання інших видів послуг

8104,8

8113,2

54,0

54,0

20204,4

19682,3