Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності

на 31 грудня 2008 року  Архів 2009  Архів 2010

 

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

 

 

 

 

 

Усього1

10558225,4

13236011,4

6805511,5

9398861,4

у тому числі 

 

 

 

 

сільське господарство,

 

 

 

 

мисливство, лісове

 

 

 

 

господарство

1179602,4

1331615,0

857320,2

1247508,5

  промисловість

5000983,4

6487933,5

3291921,6

4568656,2

  будівництво

199810,2

327022,1

446763,7

606033,6

торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

предметів особистого вжитку

585004,2

820195,6

1671129,6

2089206,6

торгівля автомобілями та

 

 

 

 

мотоциклами, їх технічне

 

 

 

 

обслуговування та ремонт

46626,2

131602,3

74513,5

107761,6

оптова торгівля і посе-

 

 

 

 

редництво в оптовій

 

 

 

 

торгівлі

408580,1

529650,6

1373758,3

1697346,4

роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

предметів особистого

 

 

 

 

вжитку

129797,9

158942,7

222857,8

284098,6

діяльність готелів та

 

 

 

 

ресторанів

31331,3

51883,3

15992,3

25752,4

діяльність транспорту та

 

 

 

 

зв'язку

196390,6

229222,8

83798,8

157248,6

фінансова діяльність

19571,7

30121,9

35037,1

46613,6

операції з нерухомим

 

 

 

 

майном, оренда, інжиніринг

 

 

 

 

та  надання послуг

 

 

 

 

підприємцям

3152045,3

3711661,0

368263,8

617944,1

освіта

5543,0

6918,0

2580,8

3304,6

охорона здоров’я та надання

 

 

 

 

соціальної допомоги

26203,0

29698,7

4436,8

7586,6

надання комунальних та

 

 

 

 

індивідуальних послуг;

 

 

 

 

діяльність у сфері культури

 

 

 

 

та спорту

156517,1

204948,8

24637,1

25546,4

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

 

 

 

 

 

Усього1

86938,5

162435,7

3,0

648,0

у тому числі 

 

 

 

 

сільське господарство,

 

 

 

 

мисливство, лісове

 

 

 

 

господарство

6689,9

11813,2

197,0

  промисловість

61353,4

125607,5

3,0

380,3

  будівництво

3177,2

2760,7

5,3

торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

предметів особистого вжитку

7919,6

12936,7

65,2

торгівля автомобілями та

 

 

 

 

мотоциклами, їх технічне

 

 

 

 

обслуговування та ремонт

185,8

244,8

3,9

оптова торгівля і посе-

 

 

 

 

редництво в оптовій

 

 

 

 

торгівлі

5534,4

10840,7

61,3

роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

предметів особистого

 

 

 

 

вжитку

2199,4

1851,2

діяльність готелів та

 

 

 

 

ресторанів

190,5

184,4

діяльність транспорту та

 

 

 

 

зв'язку

1461,2

1738,2

фінансова діяльність

37,0

135,0

операції з нерухомим

 

 

 

 

майном, оренда, інжиніринг

 

 

 

 

та  надання послуг

 

 

 

 

підприємцям

5678,6

6592,3

освіта

0,4

1,7

0,2

охорона здоров’я та надання

 

 

 

 

соціальної допомоги

17,0

33,8

надання комунальних та

 

 

 

 

індивідуальних послуг;

 

 

 

 

діяльність у сфері культури

 

 

 

 

та спорту

413,7

629,8

 


 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

Усього1

9205386,1

9786271,0

110491,0

130391,5

2378832,5

4527131,3

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,

 

 

 

 

 

 

мисливство, лісове

 

 

 

 

 

 

господарство

1172325,8

1289333,1

8452,6

16456,0

336304,4

478786,2

  промисловість

3830574,8

3734268,5

42927,1

58886,8

1493132,4

3096282,5

  будівництво

203736,0

270888,7

35492,1

3665,4

48957,8

90906,7

торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

 

 

предметів особистого вжитку

668261,3

796942,8

2391,6

17681,8

314663,8

463795,4

торгівля автомобілями та

 

 

 

 

 

 

мотоциклами, їх технічне

 

 

 

 

 

 

обслуговування та ремонт

67405,5

137924,6

70,2

69,2

3477,4

9525,5

оптова торгівля і посе-

 

 

 

 

 

 

редництво в оптовій

 

 

 

 

 

 

торгівлі

466878,0

550710,2

1228,8

4795,5

239987,2

310518,5

роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

 

 

предметів особистого

 

 

 

 

 

 

вжитку

133977,8

108308,0

1092,6

12817,1

71199,2

143751,4

діяльність готелів та

 

 

 

 

 

 

ресторанів

23495,7

34995,9

140,8

103,6

5659,5

19302,4

діяльність транспорту та

 

 

 

 

 

 

зв'язку

140820,2

149635,9

1755,8

2658,5

18409,1

35330,4

фінансова діяльність

22849,2

27963,8

6,2

1198,2

15962,0

21839,1

операції з нерухомим

 

 

 

 

 

 

майном, оренда, інжиніринг

 

 

 

 

 

 

та  надання послуг

 

 

 

 

 

 

підприємцям

2953150,5

3258083,7

18096,6

28281,3

143319,8

318365,9

освіта

6931,0

8632,4

16,0

16,6

566,2

441,1

охорона здоров’я та надання

 

 

 

 

 

 

соціальної допомоги

26675,8

30472,7

15,0

6,1

14,8

172,6

надання комунальних та

 

 

 

 

 

 

індивідуальних послуг;

 

 

 

 

 

 

діяльність у сфері культури

 

 

 

 

 

 

та спорту

148647,0

178174,1

959,2

622,2

1822,7

1909,0

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

на

01.01.

2008 р.

на

31.12.

2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

Усього1

5696510,7

8288099,4

59458,1

66063,3

17450678,4

22797956,5

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,

 

 

 

 

 

 

мисливство, лісове

 

 

 

 

 

 

господарство

516934,5

789172,5

9595,2

17385,9

2043612,5

2591133,7

  промисловість

2979127,8

4282027,6

8499,3

11112,1

8354261,4

11182577,5

  будівництво

360115,7

569360,6

1449,5

1000,3

649751,1

935821,7

торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

 

 

предметів особистого вжитку

1278355,3

1643615,1

381,4

369,0

2264053,4

2922404,1

торгівля автомобілями та

 

 

 

 

 

 

мотоциклами, їх технічне

 

 

 

 

 

 

обслуговування та ремонт

50372,4

92034,5

58,8

121325,5

239612,6

оптова торгівля і посе-

 

 

 

 

 

 

редництво в оптовій

 

 

 

 

 

 

торгівлі

1079727,7

1371861,3

51,1

13,5

1787872,8

2237899,0

роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

 

 

побутових виробів та

 

 

 

 

 

 

предметів особистого

 

 

 

 

 

 

вжитку

148255,2

179719,3

330,3

296,7

354855,1

444892,5

діяльність готелів та

 

 

 

 

 

 

ресторанів

18216,9

23412,5

1,2

5,7

47514,1

77820,1

діяльність транспорту та

 

 

 

 

 

 

зв'язку

93861,7

171103,4

26803,8

29481,4

281650,6

388209,6

фінансова діяльність

15813,4

25864,4

15,0

5,0

54645,8

76870,5

операції з нерухомим

 

 

 

 

 

 

майном, оренда, інжиніринг

 

 

 

 

 

 

та  надання послуг

 

 

 

 

 

 

підприємцям

400969,5

729260,1

10451,3

2206,4

3525987,7

4336197,4

освіта

368,8

775,6

242,2

358,8

8124,2

10224,5

охорона здоров’я та надання

 

 

 

 

 

 

соціальної допомоги

2525,2

3858,7

1426,0

2809,0

30656,8

37319,1

надання комунальних та

 

 

 

 

 

 

індивідуальних послуг;

 

 

 

 

 

 

діяльність у сфері культури

 

 

 

 

 

 

та спорту

29545,8

49090,0

593,2

1329,7

181567,9

231125,0