Валовий регіональний продукт1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162

Всього, у фактичних цінах, млн. грн

5947

7430

8784

11127

15008

14731

18743

21928

24849

25676

29815

38425

х

У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн

4397

5554

6636

8485

11545

11419

14616

17184

19551

20286

23678

30698

х

У порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року

115,6

101,1

103,6

105,1

104,2

88,9

112,8

102,7

109,4

101,9

103,6

98,1

104,5

____________

1 До 2012 року розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень системи національних рахунків 1993 року, з 2012 року − відповідно до Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року (наказ Держстату України від 17.12.2013 № 398).

2 Попередні дані.